Παρασκευή, 22 Φερβρουαρίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 9-MHNO 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Θυγατρικές Ομίλου

A+ | A-

31/12/2017

Όνομα θυγατρικών, συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών Χώρα που δραστηριοποιείται Αντικείμενο εργασίας
Μέθοδος Πλήρους ενοποίησης
Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Ελλάδα Παραγωγή τσιμέντου
Αιολική Ν.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακή
Αιτωλικά Λατομεία Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή
Αλμπασέμ Α.Ε Ελλάδα Εμπορική Εταιρία
Αρκτίας Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή
Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεμα & Αδρανή
Ιντερτιτάν Εμπορική Διεθνής Α.Ε. Ελλάδα Εμπορική Εταιρία
Κτημέτ Α.Ε. (1) Ελλάδα Αδρανή
Πορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
Λατομεία Γουρνών Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή
Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή
Λατομεία Βαχού Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή
Σίγμα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα Αδρανή
Τιτάν Τσιμέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Εταιρία Συμμετοχών
Τιτάν Διεθνής Εμπορική Α.Ε. Ελλάδα Εμπορική Εταιρία
Brazcem Participacoes S.A. (2) Βραζιλία Εταιρία Συμμετοχών
Double W & Co OOD Βουλγαρία Λιμάνι
Granitoid AD Βουλγαρία Εμπορική Εταιρία
Gravel & Sand PIT AD Βουλγαρία Αδρανή
Trojan Cem EOOD
Βουλγαρία Εμπορική Εταιρία
Zlatna Panega Beton EOOD (1) Βουλγαρία Σκυρόδεμα
Zlatna Panega Cement AD Βουλγαρία Παραγωγή τσιμέντου
Green Alternative Energy Assets EAD Βουλγαρία Εναλλακτικά Καύσιμα
Titan Investment EAD (3) Βουλγαρία Εταιρία αναπτυξιακών και επενδυτικών δραστηριοτήτων
Cementi ANTEA SRL Ιταλία Εμπορική Εταιρία
Cementi Crotone S.R.L.
Ιταλία Εισαγωγή και Διανομή Τσιμέντου
Fintitan SRL Ιταλία Εισαγωγή και Διανομή Τσιμέντου
Separation Technologies Canada Ltd Καναδάς

Επεξεργασία ιπτάμενης τέφρας

Aemos Cement Ltd Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Alvacim Ltd Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Balkcem Ltd (1) Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
East Cement Trade Ltd Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Feronia Holding Ltd Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Iapetos Ltd Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
KOCEM Limited Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Terret Enterprises Ltd (1) Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Themis Holdings Ltd Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Titan Cement Cyprus Limited
Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Tithys Ltd (1) Κύπρος Εταιρία Συμμετοχών
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E.
Αίγυπτος Παραγωγή τσιμέντου
Beni Suef Cement Co.S.A.E.
Αίγυπτος Παραγωγή τσιμέντου
GAEA - Green Alternative Energy Assets
Αίγυπτος Εναλλακτικά Καύσιμα
Titan Beton & Aggregate Egypt LLC
Αίγυπτος Αδρανή
Sharr Beteiligungs GmbH
Γερμανία Εταιρία Συμμετοχών
Arresa Marine Co (3) Νήσοι Μάρσαλ Ναυτιλιακή
Adocim Marmara Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Τουρκία Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
Titan Cement U.K. Ltd Μ. Βρετανία Εισαγωγή και Διανομή Τσιμέντου
Titan Global Finance PLC Μ. Βρετανία Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Alexandria Development Co.Ltd.
Μ. Βρετανία Εταιρία Συμμετοχών
Titan Egyptian Investments Ltd Μ. Βρετανία Εταιρία Συμμετοχών
Carolinas Cement Company LLC Η.Π.Α. Εταιρία αναπτυξιακών και επενδυτικών δραστηριοτήτων
Essex Cement Co. LLC Η.Π.Α. Εμπορική Εταιρία
Markfield America LLC Η.Π.Α. Ασφαλιστική Εταιρία
Massey Sand and Rock Co Η.Π.Α. Αδρανή
Mechanicsville Concrete LLC. Η.Π.Α. Σκυρόδεμα
Metro Redi-Mix LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεμα
Miami Valley Ready Mix of Florida LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεμα
Pennsuco Cement Co. LLC Η.Π.Α. Παραγωγή τσιμέντου
Roanoke Cement Co. LLC Η.Π.Α. Παραγωγή τσιμέντου
S&W Ready Mix Concrete Co. Inc Η.Π.Α. Σκυρόδεμα
S&W Ready Mix LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεμα
Separation Technologies LLC Η.Π.Α.

Επεξεργασία ιπτάμενης τέφρας

Standard Concrete LLC Η.Π.Α. Εμπορική Εταιρία
ST Mid-Atlantic LLC Η.Π.Α.

Επεξεργασία ιπτάμενης τέφρας

ST Equipment & Technology LLC
Η.Π.Α.

Πώληση εξοπλισμού επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας

ST Equipment & Technology Trading Company LLC
Η.Π.Α. Εμπορική Εταιρία
Summit Ready-Mix LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεμα
Titan Florida LLC
Η.Π.Α. Παραγωγή τσιμέντου
Titan Mid-Atlantic Aggregates LLC Η.Π.Α. Αδρανή
Titan Virginia Ready Mix LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεμα
Titan Αmerica LLC Η.Π.Α. Εταιρία Συμμετοχών
Trusa Realty LLC Η.Π.Α. Κτηματομεσιτική εταιρία
Tyson Material Transport LLC (4) Η.Π.Α. Εταιρία μεταφορών
Cementara Kosjeric AD
Σερβία Παραγωγή τσιμέντου
Stari Silo Copmany DOO
Σερβία Εμπορική Εταιρία
TCK Montenegro DOO
Μαυροβούνιο Εμπορική Εταιρία
Esha Material DOOEL Π.Γ.Δ.Μ. Αδρανή
GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL Π.Γ.Δ.Μ. Εναλλακτικά Καύσιμα
MILLCO-PCM DOOEL
Π.Γ.Δ.Μ. Εκμίσθωση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Rudmark DOOEL
Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορική Εταιρία
Usje Cementarnica AD
Π.Γ.Δ.Μ. Παραγωγή τσιμέντου
Vesa DOOL Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορική Εταιρία
Cement Plus LTD
Κοσσυφοπέδιο Εμπορική Εταιρία
Esha Material LLC Κοσσυφοπέδιο Αδρανή
Kosovo Construction Materials L.L.C.
Κοσσυφοπέδιο Αδρανή
SharrCem Sh.P.K
Κοσσυφοπέδιο Παραγωγή τσιμέντου
Alba Cemento Italia, SHPK
Αλβανία Εμπορική Εταιρία
Antea Cement SHA Αλβανία Παραγωγή τσιμέντου
GAEA Enerjia Alternative e Gjelber Sh.p.k. Αλβανία Εναλλακτικά Καύσιμα
Dancem APS Δανία Εμπορική Εταιρία
Aeas Netherlands B.V.
Ολλανδία Εταιρία Συμμετοχών
Colombus Properties B.V. Ολλανδία Εταιρία Συμμετοχών
Holtitan B.V. (4) Ολλανδία Εταιρία Συμμετοχών
Salentijn Properties1 B.V. Ολλανδία Εταιρία Συμμετοχών
Titan Cement Netherlands BV
Ολλανδία Εταιρία Συμμετοχών
Μέθοδος ενοποίησης καθαρής θέσης
Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.
Τουρκία Παραγωγή τσιμέντου
Companhia Industrial De Cimento Apodi (5) Παραγωγή τσιμέντου
Apodi Concretos Ltda (5) Σκυρόδεμα
ASH Venture LLC
Η.Π.Α.

Επεξεργασία ιπτάμενης τέφρας

Ecorecovery SA (5) Ελλάδα Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων
Karierni Materiali Plovdiv AD Βουλγαρία Αδρανή
Karierni Materiali AD Βουλγαρία Αδρανή
Vris OOD Βουλγαρία Αδρανή

Σημαντικές αλλαγές στη δομή του Ομίλου        
        

Οικονομική χρήση 2017        
        
(1) Συγχωνεύσεις των θυγατρικών εταιριών  Balkcem Ltd, Tithys Ltd, Zlatna Panega Beton EOOD, Terret Enterprises Ltd και ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε. από τις μητρικές τους        
        
(2) Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής θυγατρικής εταιρίας (σημ. 30)        
        
(3) Εξαγορά των θυγατρικών Titan Investment EAD και Arresa Marine Co (σημ. 30)        
        
(4) Εκκκαθάριση των θυγατρικών εταιριών Holtitan BV και Tyson Material Transport LLC.        
        
(5) Αύξηση του ποσοσστού συμμετοχής σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (σημ. 15)