Παρασκευή, 22 Φερβρουαρίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 9-MHNO 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Στοιχεία Μετοχής

A+ | A-
 
ΤΙΤΑΝ Κοινές
ΤΙΤΑΝ Προνομιούχες
Υπερκλάδος
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
Κλάδος
Οικοδομικά Υλικά και Εξαρτήματα
Οικοδομικά Υλικά και Εξαρτήματα
Τύπος
Κοινές Ονομαστικές
Προνομιούχες
Αγορά Χ.Α.
Αγορά Αξιών
Αγορά Αξιών
Διαπραγμάτευση
Κύρια Αγορά
Κύρια Αγορά
Αριθμός Μετοχών (Σύνολο: 84,632,528 μτχ)
77,063,568
7,568,960
Εισαγωγή στο ΧΑ
22/02/1912
05/11/1990
 
Σύμβολα
OASIS
TITK
TITP
Reuters Ticker
TTNr.AT
TTNa.AT
Bloomberg Ticker
TITK:GA
TITP:GA
 
Τιμή Μετοχής
Ημ. Τελευταίας Συν/γής
21/02/2019
21/02/2019
Τελευταία Τιμή
19.5
17.6
Μεταβολή
19.5(0.723%)
17.6(-0.283%)
Υψηλό Ημέρας
19.6
17.65
Χαμηλό Ημέρας
19.26
17.6
Όγκος Ημέρας
40475.0
200.0
 
Βασικοί Δείκτες
P/E
11.985
 
P/BV
0.977
 
P/Sales
1.278
 
Κεφαλαιοποίηση
1,635,953,272
 
Μερισματική Απόδοση (%)
0.056
 
Μέρισμα ανά μετοχή σε €
1.1
 
 
Συμμετοχή σε Δείκτες
FTSE/Athex International
από 02/01/2006
 
Greece - Turkey 30 Price index (TRY)
από 28/09/2009
 
Athex Composite Index Total Return Index
από 31/12/2002
 
FTSE/Athex 20
από 23/09/1997
 
FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus
από 03/12/2012
 
FTSE/Athex Construction - Materials
από 02/01/2006
 
MSCI Greece Index
από 27/11/2013
 
FTSE/Athex 140
από 31/12/2002
 
FTSE4Good Emerging Index
από 01/12/2016
 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ (Κ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
 
 
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
5ετία 2013 - 2018
TITAN (K)
2%
10%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
-12%
-47%
10ετία 2008 - 2018
TITAN (Κ)
5%
64%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
-10%
-66%
15ετία 2003 - 2018
TITAN (K)
2%
40%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
-8%
-73%
20ετία 1998 - 2018
TITAN (Κ)
2%
41%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
-7%
-78%
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ''Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών''
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απόδοση μετοχής με επανεπένδυση μερισμάτων. Οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών.