Κυριακή, 18 Φερβρουαρίου 2018

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 9-MHNO 2017

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Στοιχεία Μετοχής

A+ | A-
 
ΤΙΤΑΝ Κοινές
ΤΙΤΑΝ Προνομιούχες
Υπερκλάδος
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
Κλάδος
Οικοδομικά Υλικά και Εξαρτήματα
Οικοδομικά Υλικά και Εξαρτήματα
Τύπος
Κοινές Ονομαστικές
Προνομιούχες
Αγορά Χ.Α.
Αγορά Αξιών
Αγορά Αξιών
Διαπραγμάτευση
Κύρια Αγορά
Κύρια Αγορά
Αριθμός Μετοχών (Σύνολο: 84,632,528 μτχ)
77,063,568
7,568,960
Εισαγωγή στο ΧΑ
22/02/1912
05/11/1990
 
Σύμβολα
OASIS
TITK
TITP
Reuters Ticker
TTNr.AT
TTNa.AT
Bloomberg Ticker
TITK:GA
TITP:GA
 
Τιμή Μετοχής
Ημ. Τελευταίας Συν/γής
16/02/2018
16/02/2018
Τελευταία Τιμή
23.8
17.95
Μεταβολή
23.8(2.808%)
17.95(0.843%)
Υψηλό Ημέρας
23.8
17.95
Χαμηλό Ημέρας
23.0
17.8
Όγκος Ημέρας
35647.0
982.0
 
Βασικοί Δείκτες
P/E
14.628
 
P/BV
1.192
 
P/Sales
1.56
 
Κεφαλαιοποίηση
1,969,975,750.4
 
Μερισματική Απόδοση (%)
0.046
 
Μέρισμα ανά μετοχή σε €
1.1
 
 
Συμμετοχή σε Δείκτες
FTSE/Athex International
από 02/01/2006
 
Greece - Turkey 30 Price index (TRY)
από 28/09/2009
 
Athex Composite Index Total Return Index
από 31/12/2002
 
FTSE/Athex 20
από 23/09/1997
 
FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus
από 03/12/2012
 
FTSE/Athex Construction - Materials
από 02/01/2006
 
MSCI Greece Index
από 27/11/2013
 
FTSE/Athex 140
από 31/12/2002
 
FTSE4Good Emerging Index
από 01/12/2016
 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ (TITΚ)
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
5ετία 2011 - 2016
TITAN (TITK)
15%
102%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
-1%
-5%
20ετία 1996 - 2016
TITAN (TITΚ)
8%
404%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
-2%
-31%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ¨Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών"
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απόδοση μετοχής με επανεπένδυση μερισμάτων. Οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών.