Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Στοιχεία Μετοχής

A+ | A-
 
ΤΙΤΑΝ Κοινές
ΤΙΤΑΝ Προνομιούχες
Υπερκλάδος
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
Κλάδος
Οικοδομικά Υλικά και Εξαρτήματα
Οικοδομικά Υλικά και Εξαρτήματα
Τύπος
Κοινές Ονομαστικές
Προνομιούχες
Αγορά Χ.Α.
Αγορά Αξιών
Αγορά Αξιών
Διαπραγμάτευση
Κύρια Αγορά
Κύρια Αγορά
Αριθμός Μετοχών (Σύνολο: 84,632,528 μτχ)
77,063,568
7,568,960
Εισαγωγή στο ΧΑ
22/02/1912
05/11/1990
 
Σύμβολα
OASIS
TITK
TITP
Reuters Ticker
TTNr.AT
TTNa.AT
Bloomberg Ticker
TITK:GA
TITP:GA
 
Τιμή Μετοχής
Ημ. Τελευταίας Συν/γής
24/05/2018
24/05/2018
Τελευταία Τιμή
21.05
17.5
Μεταβολή
21.05(-0.708%)
17.5(0%)
Υψηλό Ημέρας
21.3
17.6
Χαμηλό Ημέρας
20.65
17.4
Όγκος Ημέρας
39299.0
2219.0
 
Βασικοί Δείκτες
P/E
12.938
 
P/BV
1.054
 
P/Sales
1.379
 
Κεφαλαιοποίηση
1,754,644,906.4
 
Μερισματική Απόδοση (%)
0.052
 
Μέρισμα ανά μετοχή σε €
1.1
 
 
Συμμετοχή σε Δείκτες
FTSE/Athex International
από 02/01/2006
 
Greece - Turkey 30 Price index (TRY)
από 28/09/2009
 
Athex Composite Index Total Return Index
από 31/12/2002
 
FTSE/Athex 20
από 23/09/1997
 
FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus
από 03/12/2012
 
FTSE/Athex Construction - Materials
από 02/01/2006
 
MSCI Greece Index
από 27/11/2013
 
FTSE/Athex 140
από 31/12/2002
 
FTSE4Good Emerging Index
από 01/12/2016
 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ (TITΚ)
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
5ετία 2011 - 2016
TITAN (TITK)
15%
102%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
-1%
-5%
20ετία 1996 - 2016
TITAN (TITΚ)
8%
404%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
-2%
-31%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ¨Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών"
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απόδοση μετοχής με επανεπένδυση μερισμάτων. Οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών.