Κυριακή, 18 Φερβρουαρίου 2018

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 9-MHNO 2017

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Calculators Μετοχής

A+ | A-
Αριθμός Μετοχών
 
Ημερομηνία Αγοράς
Αξία αγοράς
 
Τιμή κλεισίματος
Υψηλότερη τιμή
Χαμηλότερη τιμή
Όγκος
 
 
Ημερομηνία Πώλησης
Αξία πώλησης
 
Τιμή κλεισίματος
Υψηλότερη τιμή
Χαμηλότερη τιμή
Όγκος
 
 
Συνολικό Κέρδος (%)