Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 12-ΜΗΝΟ 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Κυρίαρχος Στόχος Επενδυτικών Σχέσεων

Το κτίσιμο μακροχρόνιας σχέσης με την Επενδυτική Κοινότητα με σκοπό την διατήρηση και αύξηση της αξιοπιστίας του Ομίλου. Για τον Τιτάνα, σε χρηματιστηριακούς όρους, αυτό μεταφράζεται σε συνεχή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση της διαφοράς μεταξύ της τιμής και της αξίας των μετοχών μας. 

 

Ειδοποίηση με email

Αν θέλετε να ειδοποιηθείτε για μελλοντικά γεγονότα, συμπληρώστε το email σας, επιλέξτε τις μέρες ειδοποίησης και πατήστε υπενθύμιση
Email
Ημέρες
 

.