Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2019

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Χρηματικές διανομές

A+ | A-

Σημείωση:
 
2018: Διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)
 
2017: Διανομή μερίσματος ύψους €0,05 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)  και επιστροφή κεφαλαίου €0,50 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)
 
2016: Διανομή μερίσματος ύψους  €0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και επιστροφή κεφαλαίου €1,00 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)
 
2014: Διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και  διανομή ειδικών αποθεματικών από προηγούμενες χρήσεις  €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)
 
2013: Διανομή έκτακτων αποθεματικών ύψους  €0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)
 
2010: Διανομή μερίσματος ύψους €0,0776  ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και διανομή ειδικών αποθεματικών €0,1063 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

ΧΡΗΣΗ Μέρισμα € (Προσαρμοσμένο*) Ημ. Αποκοπής Ημ. Πληρωμής
2018 0.15 11/06/2019 19/06/2019
2017 0.55 25/06/2018 02/07/2018
2016 1.1 13/06/2017 20/06/2017
2015 0.3 27/06/2016 04/07/2016
2014 0.3 24/06/2015 15/07/2014
2013 0.1 27/06/2014 03/07/2014
2012 0.0 - -
2011 0.0 - -
2010 0.18 24/06/2011 04/07/2011
2009 0.18 25/06/2010 05/07/2010
2008 0.42 26/06/2009 07/07/2009
2007 0.75 22/05/2008 30/05/2008