Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 12-ΜΗΝΟ 2016

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Εταιρικές Ανακοινώσεις

A+ | A-
Τύπος Έτος Μήνας  
26-04-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
20-04-2017
Πώληση ιδίων μετοχών στα πλαίσια Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
11-04-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
10-04-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
07-04-2017
Πρόσκληση σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων
07-04-2017
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
07-04-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
31-03-2017
Ανακοίνωση πρoσφοράς πώλησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας σε στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στα πλαίσια προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
30-03-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
30-03-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
24-03-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
23-03-2017
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016
23-03-2017
Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017
22-03-2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016
15-03-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
24-02-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
22-02-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
21-02-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
17-02-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
16-02-2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών