Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2019

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Εταιρικές Ανακοινώσεις

A+ | A-
Τύπος Έτος Μήνας  
20-06-2019
Πώληση ιδίων μετοχών στα πλαίσια Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
14-06-2019
Ανακοίνωση ημερομηνίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2019
10-06-2019
Ανακοίνωση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
07-06-2019
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
07-06-2019
Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος
06-06-2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04-06-2019
Ανακοίνωση
04-06-2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29-05-2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23-05-2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2019
20-05-2019
Πώληση ιδίων μετοχών
17-05-2019
Ανακοίνωση πρoσφοράς πώλησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας σε στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στα πλαίσια προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
16-05-2019
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
16-05-2019
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
15-05-2019
Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2019
10-05-2019
Ανακοίνωση
08-05-2019
Ανακοίνωση
25-04-2019
Πώληση ιδίων μετοχών στα πλαίσια Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
16-04-2019
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
11-04-2019
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007