Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2019

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Επικοινωνία IR

A+ | A-

 

Επενδυτικές Σχέσεις Ομίλου

 

Αφροδίτη Σύλλα
Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων

syllaa@titan.gr

 

Μαριλένα Φυντικάκη
Investor Relations Specialist

fintikakim@titan.gr


ir@titan.gr

Tηλ : +30 210 2591 111
Fax : +30 210 2591 205

 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Διεύθυνση: Χαλκίδος 22Α
TK. 111 43, Αθήνα

 

ΑΦΜ: 094014004 

ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων

Γ.Ε.ΜΗ. 224301000

:*
:*
:*
:
:
:
:
:
:
Ανανέωση