Παρασκευή, 22 Φερβρουαρίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 9-MHNO 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Γ. Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

A+ | A-
Ημερομηνία Γενική Συνέλευση Προσκλήσεις Αποφάσεις
01-06-2018
TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ.
  PDF
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση
  PDF
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης
  PDF
 • Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ.
  PDF
 • Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
  PDF
PDF PDF
01-06-2018
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γ.Σ. Προνομιούχων
  PDF
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση
  PDF
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης Ιδιαίτερης Συνέλευσης
  PDF
 • Σχέδιο Απόφασης Ιδιαίτερης Γ.Σ.
  PDF
 • Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
  PDF
PDF PDF
12-05-2017
TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ.
  PDF
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση
  PDF
 • Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
  PDF
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης
  PDF
 • Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ.
  PDF
 • Ανακοίνωση πληρωμής Μερίσματος
  PDF
 • Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφής στους μετόχους
  PDF
PDF PDF
12-05-2017
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γ.Σ. Προνομιούχων
  PDF
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση
  PDF
 • Σχέδιο Απόφασης Ιδιαίτερης Γ.Σ.
  PDF
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης Ιδιαίτερης Συνέλευσης
  PDF
 • Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
  PDF
PDF PDF